ความรู้เบ็ดเตล็ด/คอลัมน์|GOLF MEETS ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาสนามกอล์ฟและข้อมูลกีฬากอล์ฟในประเทศไทย

GOLF MEETS THAILAND

GOLF MEETS THAILAND

Columnความรู้เบ็ดเตล็ด/คอลัมน์

ประเภทของ “สิ่งกีดขวางที่เคลื่อนที่ไม่ได้” ที่ผ่อนปรนได้โดยไม่มีการปรับโทษเมื่อเล่นกอล์ฟ

ประเภทของ “สิ่งกีดขวางที่เคลื่อนที่ไม่ได้” ที่ผ่อนปรนได้โดยไม่มีการปรับโทษเมื่อเล่นกอล์ฟ

คอลัมน์

2021.08.03

เวลาที่เล่นกอล์ฟในสนาม ลูกกอล์ฟอาจหยุดนิ่งที่สิ่งกีดขวางจนทำให้ไม่สามารถเล่นต่อไปได้ ในกรณีนี้หากสิ่งกีดขวางที่หยุดลูกนั้นเป็นสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนที่ไม่ได้ สามารถทำการตีใหม่อีกครั้งได้โดยไม่ถูกปรับโทษอย่างไรก็ตาม “สิ่งกีดขวางที่เคลื่อนที่ไม่ได้” นี้คืออะไรบ้าง ในครั้งนี้ เราจะมาอธิบายประเภทของสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้บนสนามกอล์ฟกัน

【สารบัญ】 
1.ประเภทของ “สิ่งกีดขวางที่เคลื่อนที่ไม่ได้”
2.”สิ่งกีดขวางที่เคลื่อนที่ได้” คืออะไรบ้าง
3.สรุปในครั้งนี้

ประเภทของ “สิ่งกีดขวางที่เคลื่อนที่ไม่ได้”

สนามกอล์ฟนั้นมีสิ่งกีดขวางมากมายกว่าที่คาดคิดไว้มาก ในจำนวนนั้น หากลูกกอล์ฟถูกหยุดเอาไว้ และหลังจากนั้นหากไม่สามารถตีลูกออกจากสิ่งกีดขวางนั้นได้ สิ่งนั้นจะถูกตีความให้เป็น “สิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้” และมีการอนุญาตให้ตีลูกใหม่ได้อีกครั้งโดยไม่มีการปรับโทษใดๆ สิ่งกีดขวางที่เคลื่อนไหวไม่ได้มีรายการตามด้านล่างนี้

・ถนน (รวมถึงรถเข็น)
・สะพาน
・สิ่งปลูกสร้าง
・สปริงเกอร์
・ทางระบายน้ำ (รวมถึงตะแกรงเหล็กที่ปิดทางระบายน้ำ)
・รั้วและตาข่ายลวด

ตามที่กล่าวมานี้ นอกจากสื่งปลูกสร้างที่ใช้มือขยับไม่ได้แล้ว ยังมีไม้ค้ำที่ถูกติดตั้งให้ต้นไม้เติบโตอย่างสมบูรณ์ก็ถือเป็นสิ่งกีดขวางที่ไมสามารถเคลื่อนที่ได้ ที่นั่งของผู้ชมและเก้าอี้นั่งก็ถือเป็นสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วย

“สิ่งกีดขวางที่เคลื่อนที่ได้” คืออะไรบ้าง

ลูกกอล์ฟที่ถูกหยุดโดยสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ สามารถลองตีใหม่อีกครั้งโดยไม่มีต้องถูกลงโทษใดๆ ในทางกลับกัน สิ่งกีดขวางที่สามารถเคลื่อนที่ได้นั้นสามารถทำการย้ายออกไปก่อนที่จะตีได้ จึงไม่เป็นการรบกวนการเล่นตัวอย่างของสิ่งกีดขวางที่สามารถเคลื่อนที่ได้คือ เสา ในสนามกอล์ฟนั้นอาจจะมีเสารที่ปักเอาไว้เป็นพื้นที่สระน้ำที่กำลังซ่อมแซมอยู่ ซึ่งสามารถดึงออกมาได้
คราดที่ใช้งานในบังเกอร์ก็ถือเป็นสิ่งกีดขวางที่สามารถเคลื่อนที่ได้ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องระวังเอาไว้ว่าไม่สามารถทำการเคลื่อนย้ายเสาที่ไม่ถือเป็นสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนที่ไม่ได้ออกไปได้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งกีดขวางที่สามารถเคลื่อนที่ได้หรือไม่ได้ก็ตาม สิ่งกีดขวางทั้งหมดจะต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งสิ้น

สรุปในครั้งนี้

เมื่อลูกกอล์ฟหยุดอยู่ที่สิ่งกีดขวางที่เคลื่อนที่ไม่ได้ จะถูกตัดสินว่าต้องดรอปลูกตามกฎที่กำหนดเอาไว้ การดรอปเกิดจากการแก้ไขกฎในปี 2019 ซึ่งได้เปลี่ยนเป็นการปล่อยลูกจากความสูงระดับเข่าลงมา หากเกิดทำผิดพลาดในกฎพื้นฐานและลองตีลูกใหม่อีกครั้งดู ให้ระวังเอาไว้ว่าในกรณีนั้นอาจมีการปรับโทษถึงแม้ว่าจะได้ตีลูกอีกครั้งโดยไม่มีการลงโทษใดๆก็ตาม

บทความที่เกี่ยวข้อง:จุดที่ควรระวังในการเล่นและลักษณะของสนามกอล์ฟชนิดที่เป็นป่า
 
บทความที่เกี่ยวข้อง:ภาพรวมของ “Penalty area” ในสนามกอล์ฟและข้อควรระวังขณะเล่น

Contact

กรุณาส่งความคิดเห็นและความต้องการของท่านเกี่ยวกับ GOLF MEETS ในลิงค์ด้านล่าง

Mail form