รวมคำศัพท์|GOLF MEETS ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาสนามกอล์ฟและข้อมูลกีฬากอล์ฟในประเทศไทย

GOLF MEETS THAILAND

GOLF MEETS THAILAND

Glossaryรวมคำศัพท์

กฎการเล่นกอล์ฟเริ่มแรก(Teeing area ตอน2)

กฎการเล่นกอล์ฟเริ่มแรก(Teeing area ตอน2)

กติกา/มารยาท

2022.06.08

พื้นที่่ทีอิ้งก็คือพื้นที่ที่เป็นจุดเริ่มของการเล่นในแต่ละหลุม การตีช็อตแรกในพื้นที่ทีอิ้งเราจะเรียกกันว่าการตีทีช็อต(Tee shot) วิธีการตีทีช็อตมีผลอย่างมากต่อคะแนน ดังนั้นกฎในการเล่นนั้นจึงสำคัญอย่างมากทีเดียว สำหรับมือใหม่คิดว่าคงพยายามสุดความสามารถในการเล่นกอล์ฟ
และครั้งนี้จะมาอธิบายโดยยกตัวอย่างกฎการเล่นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทีอิ้งอย่างเป็นรูปธรรม

【สารบัญ】
1.ถามตำแหน่งบ่อน้ำหรือOBกับพวกพ้อง
2.เหยียบบริเวณด้านหลังลูกกอล์ฟที่ทำการตั้งที
3.เมื่อทำวักเกิล(waggle)แล้วลูกกอล์ฟตก
4.สรุปในครั้งนี้

ถามตำแหน่งบ่อน้ำหรือOBกับพวกพ้อง

ไม่มีโทษปรับ เล่นต่อได้เลย

เนื่องจากออกรอบกอล์ฟครั้งแรกจึงไม่รู้วิธีรุกในการเล่น แล้วได้ถามเช่นตำแหน่งของบ่อน้ำหรือเขตOB,ระยะทางไปจนถึงกรีนหรือตำแหน่งพิน(Pin)กับพวกพ้อง กฎการเล่นต่างๆของกอล์ฟ อาทิ กฎการเล่นกอล์ฟหรือวิธีการจัดการ,ตำแหน่งของบ่อน้ำหรือเขตOB,ระยะทางที่เหลือไปจนถึงกรีนหรือบังเกอร์หรือตำแหน่งพิน ถือว่าเป็น 「ข้อมูลสาธารณะ」 การถามสิ่งเหล่านี้หรือบอกไม่ถึงว่าเป็นการให้คำแนะนำจึงไม่ถือว่าเป็นการปรับโทษแต่อย่างใด

【จุดสำคัญ】ผู้ที่ทำการตีคนแรกในพื้นที่ทีอิ้งเราจะเรียกว่า「Honour=ออเนอร์(หมายถึง ผู้มีเกียรติยศ)」Honourเป็นการสะกดคำแบบอังกฤษ ส่วนสะกดแบบอเมริกาจะใช้คำว่าHonor

เหยียบบริเวณด้านหลังลูกกอล์ฟที่ทำการตั้งที

ไม่มีโทษปรับ เล่นต่อได้เลย

ในส่วนของพื้นที่ทีอิ้ง ไม่ว่าลูกกอล์ฟจะอยู่ระหว่างการเล่นหรือไม่แต่ก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่มีผลต่อการสโตรคได้ ยกตัวอย่างเช่น การทำรอยโดยอาจจะใช้ไม้กอล์ฟหรือเท้าเหยียบไปบริเวณนั้น ทำการหักหรืองอหญ้าหรือวัชพืชที่ขึ้นบริเวณทีอิ้งแอเรีย หรือการนำน้ำค้างแข็งที่เกาะอยู่ออกไป อันนี้จะอนุโลมให้ ดังนั้นการที่เล่นกอล์ฟโดยเหยียบวัชพืชหรือหญ้าบริเวณทีอิ้งแอเรียไม่ถือว่าเป็นปัญหาแต่อย่างใด

【จุดสำคัญ】การที่ช่วยบอกพวกพ้องที่ตั้งทีผิดว่าตั้งทีนอกพื้นที่ทีอิ้งอยู่นะไม่มีปัญหาแต่อย่างใด การที่บอกกฎไม่นับว่าเป็นการให้คำแนะนำ

เมื่อทำวักเกิล(waggle)แล้วลูกกอล์ฟตก

ไม่มีโทษปรับ ให้ตั้งทีใหม่อีกรอบ

「วักเกิ้ล(waggle)」คือท่าเตรียมพร้อมเพื่อที่จะตีช็อตที่ดีให้ได้ โดยการแกว่งไม้กอล์ฟในช่วงสั้นๆ เมื่อทำวักเกิลแกว่งไม้กอล์ฟไปที่ลูกกอล์ฟที่ตั้งทีอยู่แล้วลูกกอล์ฟหล่น เมื่อเกิดกรณีนี้ขึ้นในทีอิ้งแอเรียจะถือว่าไม่ถูกปรับเพราะเกิดก่อนอินเพลย์ สามารถวางลูกกอล์ฟกลับไปที่แท่นทีแล้วเล่นต่อได้เลย
เพียงแต่ว่าการกระทำนี้ ถ้าเห็นว่าขยับลูกกอล์ฟไปในพื้นที่นอกเขตทีอิ้งแอเรีย จะถูกปรับโดยการตี1ครั้ง โดยจะต้องนำลูกกอล์ฟที่เคลื่อนไปกลับมาวางไว้ตำแหน่งเดิม=จะต้องเล่นซ้ำอีกรอบ

【จุดสำคัญ】เมื่อทำการสโตรคจากพื้นที่ทีอิ้งแอเรียแล้ว จะถือว่าลูกกอล์ฟนั้นอยู่ระหว่างอินเพลย์ และช่วงระหว่างลูกกอล์ฟจะลงหลุมจะถือว่าอยู่ในสภาพอินเพลย์(in-play)เมื่อทำลูกกอล์ฟหายหรือOB, ตอนที่เก็บลูกกอล์ฟขึ้นมาจะถือว่าสิ้นสุดสภาพอินเพลย์

สรุปในครั้งนี้

พื้นที่่ทีอิ้งก็คือพื้นที่ที่เป็นจุดเริ่มของการเล่นในแต่ละหลุม การตีช็อตแรกในพื้นที่ทีอิ้งเราจะเรียกกันว่าการตีทีช็อต(Tee shot)วิธีการตีทีช็อตมีผลอย่างมากต่อคะแนน ดังนั้นขอให้เตรียมตัวให้พร้อมเกี่ยวกับกฎในพื้นที่ทีอิ้ง

บทความที่เกี่ยวข้อง:กฎการเล่นกอล์ฟเริ่มแรก(Teeing area ตอน1)
 
บทความที่เกี่ยวข้อง:กฎการเล่นกอล์ฟเริ่มแรก(Teeing area ตอน3)

Contact

กรุณาส่งความคิดเห็นและความต้องการของท่านเกี่ยวกับ GOLF MEETS ในลิงค์ด้านล่าง

Mail form