ความรู้เบ็ดเตล็ด/คอลัมน์|GOLF MEETS ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาสนามกอล์ฟและข้อมูลกีฬากอล์ฟในประเทศไทย

GOLF MEETS THAILAND

GOLF MEETS THAILAND

Columnความรู้เบ็ดเตล็ด/คอลัมน์

มาทำความเข้าใจค่าใช้จ่ายที่ใช้เวลาเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟกัน

มาทำความเข้าใจค่าใช้จ่ายที่ใช้เวลาเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟกัน

อื่นๆ

2020.09.09

สิ่งที่ผู้เล่นกอล์ฟมือใหม่กังวลก็คงหนีไม่พ้นเรื่องค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเล่น กอล์ฟนั้นมีภาพลักษณ์ที่เป็นกีฬาที่ต้องใช้เงินค่อนข้างมาก บทความนี้จะช่วยแนะนำเรื่องค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่ใช้ในการเล่นกอล์ฟในประเทศไทยอย่างเข้าใจง่าย

【สารบัญ】
1.ค่าใช้จ่ายที่ใช้เวลาเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟในไทย
2.ราคาของกรีนก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยตามฤดูกาล
3.สรุปในครั้งนี้

ค่าใช้จ่ายที่ใช้เวลาเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟในไทย

สนามกอล์ฟในไทยเวลาที่ออกรอบตีกอล์ฟจำเป็นต้องจ่ายค่ากรีน ค่าแคดดี้ ค่ารถเข็น และค่าทิป ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเบ็ดเสร็จรวมแล้วก็อยู่ที่ประมาณ 2,800 บาท
แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นกอล์ฟว่าจะใช้งานรถเข็นหรือไม่ก็ได้ หากไม่ใช้งานรถเข็นก็สามารถลดค่าใช้จ่ายไปได้ถึงประมาณ 700 บาท ในกรณีนั้นก็ให้แน่ใจว่าได้เพิ่มทิปให้กับแคดดี้ไปด้วยแล้ว
ขึ้นอยู่กับสนามกอล์ฟด้วย เพราะมีสนามกอล์ฟบางสนามที่มีค่าใช้งานสูงถึง 6,000 บาทเลย ยิ่งราคาเข้าสนามกอล์ฟยิ่งสูงเท่าไร ก็ยิ่งมีบริการพิเศษเพิ่มขึ้นให้มากเท่านั้น เลือกสนามกอล์ฟที่เหมาะกับความสามารถและสถานการณ์ที่ตัวเองต้องการ

ราคาของกรีนก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยตามฤดูกาล

ในไทยนั้นราคาค่าใช้งานสนามกอล์ฟมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงฤดูกาลและนอกฤดูกาล ช่วงฤดูกาลของไทยก็คือเดือนพ.ย. – เดือนมี.ค. และนอกฤดูกาลคือเดือนเม.ย. – ต.ค ในช่วงฤดูกาลจะมีสภาพอากาศแล้ง ช่วยให้สามารถเล่นกอล์ฟได้ในสภาพอากาศที่สบายๆ
ในทางกลับกันในช่วงนอกฤดูกาลจะต้องเล่นกอล์ฟท่ามกลางสภาพแวดที่ค่อนข้างรุนแรงทั้งอากาศที่ร้อนและมีฝนตก เพราะฉะนั้นหากใช้งานสนามกอล์ฟในช่วงนอกฤดูกาล ค่าใช้งานกรีนจะอยู่ที่ครึ่งราคาซึ่งเป็นเรื่องดี ถึงแม้จะเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนรุนแรง แต่หากไปออกรอบตีกอล์ฟตั้งแต่ตอนเช้าหรือไปช่วงเย็นก็สามารถเล่นได้อย่างสบายๆเช่นกัน ผู้เล่นกอล์ฟที่อยากจะประหยัดค่าใช้จ่าย มีแนวโน้มที่จะใช้งานสนามช่วงนอกฤดูกาลและเลือกไม่ใช้งานรถเข็นซึ่งเป็นการดัดแปลงที่ดี

สรุปในครั้งนี้

สามารถที่จะเพลิดเพลินไปกับการออกรอบตีกอล์ฟในสนามกอล์ฟในไทยได้ในราคาไม่แพง เวลาที่ออกรอบจุดสำคัญอย่างหนึ่งเลยก็คืออย่าลืมให้ทิปกับแคดดี้ เลือกที่จะสนุกสนานไปกับการเล่นในสนามกอล์ฟที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากเกินไป

บทความที่เกี่ยวข้อง:ค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นเล่นกอล์ฟ
 
บทความที่เกี่ยวข้อง:ชนิดและวิธีการเลือกก้านไม้กอล์ฟ

Contact

กรุณาส่งความคิดเห็นและความต้องการของท่านเกี่ยวกับ GOLF MEETS ในลิงค์ด้านล่าง

Mail form