รวมคำศัพท์|GOLF MEETS ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาสนามกอล์ฟและข้อมูลกีฬากอล์ฟในประเทศไทย

GOLF MEETS THAILAND

GOLF MEETS THAILAND

Glossaryรวมคำศัพท์

เพจรวบรวมคำศัพท์กอล์ฟ

เพจรวบรวมคำศัพท์กอล์ฟ

คำศัพท์

2021.05.29

ในการเล่นกอล์ฟคุณอาจจะได้ยินคำศัพท์มากมายที่ฟังไม่คุ้นหูนัก ทางเราได้รวบรวมคำศัพท์ที่ควรจำเมื่อเริ่มเล่นกอล์ฟ,หรือออกรอบสนามกอล์ฟ ดังนั้นนักกอล์ฟที่กำลังจะเริ่มเล่นกอล์ฟต่อจากนี้ ขอให้ลองเข้ามาเช็คดู

【สารบัญ】
1.ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ
2.ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ
3.ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ
4.น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ
5.ม ย ร ล ว ศ ษ ส
6.ห ฬ อ ฮ

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ

กฎท้องถิ่น(Local Rule)

กฎที่ตั้งขึ้นส่วนใหญ่ที่นอกเหนือจากการแข่งขันแบบเป็นทางการเช่นการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
ดูรายละเอียด

กรอส(Gross)

คะแนนรวมหลังจบการออกรอบทั้ง18หลุม
ดูรายละเอียด

กริพ(Grip)

คือบริเวณที่ใช้มือจับไม้กอล์ฟ
ดูรายละเอียด

กรีน(Green)

เป็นพื้นที่สนามหญ้าที่ตัดหญ้าจนเตียน ใช้เป็นจุดที่ตั้งหลุมคัพเพื่อให้ลูกกอล์ฟลงไปในหลุม
ดูรายละเอียด

กรีนโฟร์ค(Green Fork)

คืออุปกรณ์สำหรับซ่อมรอยยุบที่เกิดบนกรีนจากการตีกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

กรีนฟี(Green Fee)

คือการจ่ายค่าเช่าสนามกอล์ฟตอนที่จะออกรอบ
ดูรายละเอียด

การแข่งขัน(Competition)

การแข่งขันกีฬากอล์ฟ
ดูรายละเอียด

การ์ดบังเกอร์(Guard Bunker)

เป็นบังเกอร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องกรีนในการเล่นกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

การตั้งท่า(Address)

การยืนจรดลูกก่อนตีกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

การปรับโทษ(Penalty)

เป็นบทลงโทษที่ผู้เล่นทำผิดกฎการเล่นกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

ไข่ดาว(Fried Egg)

คือสภาพที่ลูกกอล์ฟเมื่อเข้าไปในเขตอุปสรรคแล้วจมลงไปในทรายเกินครึ่ง
ดูรายละเอียด

ครอสบังเกอร์(Cross Bunker)

เป็นบังเกอร์ที่ตั้งอยู่ในแฟร์เวย์ในสนามกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

ความยาวของไม้กอล์ฟ(Club Length)

ความยาวของไม้กอล์ฟ
ดูรายละเอียด

ค๊อก(Cock)

เป็นคำที่ใช้เรียกการง้างข้อมือระหว่างทำการสวิงในการตีกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

คอลโทรลช็อต(Control shot)

คือการตีกอล์ฟโดยให้ความสำคัญต่อทิศทาง
ดูรายละเอียด

คอลล่าร์(Collar)

คือบริเวณที่สีเปลี่ยนใกล้ๆกรีนของสนามกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

คะแนนสุทธิ

คือคะแนนรวมที่ถูกลบด้วย Handicapหลังจบการออกรอบทั้งหมด18หลุม
ดูรายละเอียด

คัต(Cut)

การตีกอล์ฟโดยสวิงแบบเอาท์ไซด์อิน
ดูรายละเอียด

คัพ(Cup)

คือหลุมที่ไว้ใส่ลูกกอล์ฟอยู่บนกรีน
ดูรายละเอียด

ค่าแคดดี้(Cadie Pay)

คือค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้กับแคนดี้ในการเล่นกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

แคดดี้(Caddy,Caddie)

คือพนักงานที่แบกไม้กอล์ฟและกระเป๋าของผู้เล่น
ดูรายละเอียด

แคดดี้มาสเตอร์(Caaie Master)

เป็นผู้ดูแลและฝึกแคนดี้ในการเล่นกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

แครี่(Carry)

คือระยะทางจากจุดที่ตีลูกไปยังจุดที่ลูกกอล์ฟตกลงบนพื้น
ดูรายละเอียด

จุดที่ใกล้ที่สุด(Nearest Point Of Relief)

ตำแหน่งที่ย้ายมาตีลูกกอล์ฟ กรณีที่ลูกกอล์ฟเข้าสู่ตำแหน่งที่ยากต่อการตี(เช่น จุดซ่อมแซม)
ดูรายละเอียด

เจเนอรัลแอเรีย(General Area)

คือบริเวณอื่นๆนอกเหนือจากทีอิ้งกราวน์,บังเกอร์,กรีน,เขตอุปสรรคน้ำ,OBในสนามกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

ไปด้านบนของเพจนี้

ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ

ช็อตแอพโพรช(Approach shot)

การตีลูกกอล์ฟโดยให้ลูกเข้าหากรีน
ดูรายละเอียด

ชอร์ทคอร์ส(Shot Course)

คอร์สการเล่นกอล์ฟที่ตั้งขึ้นโดยใช้ระยะสั้น พาร์3
ดูรายละเอียด

ชิพอิน(Chip In)

คือการที่ลูกกอล์ฟลงหลุมจากการกระเด็นกระทบสิ่งของรอบๆกรีน
ดูรายละเอียด

แชงค์(Shank)

คือการที่ลูกกอล์ฟกระเด็นออกเฉียงไปด้านขวาโดยที่ลูกกอล์ฟอาจจะโดนส่วนคอเหล็ก
ดูรายละเอียด

แชลโลวเฟส(Shallow face)

คือส่วนที่มีความหนาน้อยบริเวณหัวไม้กอล์ฟ
ดูรายละเอียด

ซับกรีน(Sub green)

คือกรีนที่ไม่มีหลุมคัพบนสนามกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

ฐาน(sole)

ส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดของหัวไม้กอล์ฟ
ดูรายละเอียด

ไซด์โบลว(Side Blow)

เป็นวิธีการตีลูกกอล์ฟจากด้านข้างในช่วงImpact
ดูรายละเอียด

ไปด้านบนของเพจนี้

ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ

ดรอป(Drop)

คือการปล่อยลูกกอล์ฟจากมือระยะสูงเสมอหัวเข่าของผู้เล่น กรณีที่ตกอยู่ในสถานการณ์Unplayable
ดูรายละเอียด

ดัฟฟิ่ง(Duffing)

เป็นการตีพลาดตอนสวิงโดยหน้าไม้กอล์ฟไม่โดนลูกกอล์ฟแต่ตีโดนพื้นดินแทน
ดูรายละเอียด

ดาวน์โบลว(Down Blow)

การที่หัวไม้กอล์ฟตีโดนลูกกอล์ฟก่อนจะไปถึงจุดต่ำสุดของดาวน์สวิง
ดูรายละเอียด

ดาวน์สวิง(Down Swing)

ช่วงการแกว่งไม้ตั้งแต่จุดTake back ไปจนถึงจุด Impact ในการตีลูกกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

ดิน

ดินที่เตรียมไว้เพื่อซ่อมรอยDivot ที่เกิดจากผู้เล่นกอล์ฟตีแต่ตีพลาดลงไปบนพื้นดิน
ดูรายละเอียด

ดีฟเฟส(Deep face)

คือไม้กอล์ฟที่หน้าไม้มีความกว้างและหนา
ดูรายละเอียด

ตีต้านลม(Against)

คือลมที่พัดมาจากด้านหน้า ,ลมที่พัดสวนมาในสนามกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

ท็อป(Top)

การตีโดนส่วนบนของลูกกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

ท็อปออฟสวิง(Top Of Swing)

จุดสูงสุดของการทำแบ็คสวิงเมื่อแกว่งไม้กอล์ฟ
ดูรายละเอียด

ท่าจบสวิง(Finish)

จุดสุดท้ายของการสวิงในการตีกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

ทีกอล์ฟ(Tee golf)

ที่ตั้งลูกกอล์ฟใช้เวลาตีครั้งแรก
ดูรายละเอียด

ทีมาคเกอร์(Tee Marker)

คือเครื่องหมาย2อัน1กลุ่มที่บอกตำแหน่งของแท่นทีในสนามกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

ทีอัพ(Tee Up)

คือการตั้งลูกกอล์ฟบนแท่นทีเมื่อตีครั้งแรกในแต่ละหลุม
ดูรายละเอียด

ไปด้านบนของเพจนี้

น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ

บอลมาร์กเกอร์(Ball Marker)

เป็นอุปกรณ์ที่วางไว้เพื่อแสดงตำแหน่งว่าลูกกอล์ฟของตนเองตกอยู่บริเวณนี้
ดูรายละเอียด

บังเกอร์(Bunker)

คือสิ่งกีดขวางที่ถูกตั้งไว้ในสนามกอล์ฟ(ตำแหน่งที่ปกคลุมไปด้วยทราย)
ดูรายละเอียด

แบ็คสวิง(Back Swing)

คือท่าทางการแกว่งไม้กอล์ฟขึ้นไปด้านหลัง
ดูรายละเอียด

แบร์กราวน์(Bare Ground)

คือจุดที่มีหญ้าขึ้นเบาบางบนสนามกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

ปลายเท้าลง(ปลายเท้าขึ้น)

สภาพที่อยู่ต่ำแหน่งต่ำโดยที่ลูกกอล์ฟอยู่ต่ำกว่าเท้า(สภาพที่อยู่ต่ำแหน่งสูง)
ดูรายละเอียด

ผ้ากันเปื้อน(Apron Stage)

เป็นพื้นที่ของหญ้าที่อยู่ด้านหน้ากรีนในสนามกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

ผู้เข้าแข่งขันร่วม

ผู้เข้าแข่งขันร่วมกันในการออกรอบเล่นกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

พัตต์(Putt)

เป็นการตีบนกรีนของสนามกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

พิน(Pin)

เป็นธงที่ตั้งไว้ในหลุดคัพแต่ละหลุมบนสนามกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

พื้นที่ทีอิ้ง(Teeing Area)

เป็นเขตเริ่มต้นในการเล่นกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

พื้นที่ปรับโทษ(Penalty Area)

คือเขตอุปสรรคที่ตั้งอยู่ภายในสนามกอล์ฟ เช่น แม่น้ำ บ่อน้ำ ป่า หินผา
ดูรายละเอียด

เพลส(Place)

คือการวางลูกกอล์ฟบนพื้นดินระหว่างเล่น
ดูรายละเอียด

ฟอลโล่วินด์(Follow Wind)

คือสภาพที่เกิดลมพัดในทิศทางเดียวกันกับลูกกอล์ฟที่เคลื่อนที่ไป
ดูรายละเอียด

ฟอลโล่ทรู(Follow Through)

คือช่วงตีลูกกอล์ฟในระยะImpactไปถึงช่วงระยะFinish
ดูรายละเอียด

เฟอร์ลู่(Ferrule)

เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมระหว่างด้ามไม้กอล์ฟกับส่วนคอของหัวไม้กอล์ฟ
ดูรายละเอียด

แฟล็ท(Flat)

คือวิธีการตีที่มุมLie angleต่ำ โดยเมื่อทำการสวิง ระยะทางระหว่างลูกกอล์ฟกับลำตัวจะไกลกัน
ดูรายละเอียด

ไปด้านบนของเพจนี้

ม ย ร ล ว ศ ษ ส

มุมไล(Lie Angle)

มุมของก้านไม้กอล์ฟกับไล ที่สามารถทำตอนตั้งท่าวางจรดลูก
ดูรายละเอียด

ยาร์ดเดจ(Yardage)

เสาที่แสดงระยะทางตั้งไว้ในแต่ละสนามกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

รถกอล์ฟ

เป็นวิธีการเคลื่อนย้ายภายในสนามกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

รอยไดวอท(Divot)

รอยที่เกิดจากไม้กอล์ฟตีลงบนพื้นสนามตอนตีกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

รอยบุ๋ม(Dimples)

หลุมที่อยู่บนพื้นผิวลูกกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

รัน(Run)

หมายถึงระยะทางที่ตีลูกกอล์ฟตกลงมาจากอากาศแล้วกลิ้งบนพื้นดิน
ดูรายละเอียด

รัฟ(Rough)

คือพื้นที่หญ้าที่ปล่อยไว้ให้ยาวมากกว่าหญ้าในแฟร์เวย์ของสนามกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

รีเพลส(Replace)

คือการเก็บลูกกอล์ฟบนสนามกอล์ฟขึ้นมา แล้ววางไว้ที่เดิมอีกครั้งนึง
ดูรายละเอียด

ลอฟต์(Loft)

คือหัวของไม้กอล์ฟแบบเฉียง
ดูรายละเอียด

ลีดดิ้งเอดจ์(Leading Edge)

คือมุมส่วนหน้าของหน้าไม้กับส่วนล่างสุดไม้กอล์ฟ
ดูรายละเอียด

ลูกกอล์ฟสำรอง(Provisional Ball)

ลูกกอล์ฟที่จะใช้ตีกรณีที่ทำลูกกอล์ฟหายไปยังเขตโอบีหรือเขตอุปสรรคน้ำ
ดูรายละเอียด

ลูกสูญหาย(Lost Ball)

คือการที่ทำลูกกอล์ฟหายเมื่อตีลูกออกไปแล้ว
ดูรายละเอียด

ไล(Lie)

สภาพหรือสถานที่ที่เราเล่นกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

ไลน์(Lie)

คือการวาดวงโคจรเส้นทางของลูกกอล์ฟตอนตีหรือพัตติ้ง
ดูรายละเอียด

วักเกิล(Waggle)

ตอนที่ตั้งท่าจรดลูกก่อนการตีกอล์ฟ เป็นการแสดงท่าทางโยกแกว่งไม้กอล์ฟแบบไม่รู้สึกตัว
ดูรายละเอียด

เวดจ์(Wedge)

คือไม้กอล์ฟที่ไว้ใช้ตีในระยะต่ำกว่า100หลา ใช้ตีลูกให้ออกจากสิ่งกีดขวาง
ดูรายละเอียด

สแควร์(Square)

คือมุมฉากโดยที่ไลน์ของหน้าไม้ขนานกับลูกกอล์ฟพุ่งไปข้างหน้า
ดูรายละเอียด

สโตรค(Stroke)

ใช้ไม้กอล์ฟตีลูกกอล์ฟอย่างถูกต้อง
ดูรายละเอียด

สไลซ์(Slice)

ลูกกอล์ฟที่ตีโค้งไปทางขวามือ
ดูรายละเอียด

สวิงแพลน(Swing Plane)

แนวความคิดสมมุติเส้นทางของการเดินทางของหัวไม้กอล์ฟที่เราวาด
ดูรายละเอียด

สิ่งกีดขวาง(Obstruction)

สิ่งที่ทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสิ่งกีดขวางระหว่างเล่นกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

ไปด้านบนของเพจนี้

ห ฬ อ ฮ

หน้าไม้(Club face)

คือส่วนของไม้กอล์ฟที่กระทบกับลูกกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

หลา(Yard)

เป็นหน่วนแสดงระยะทางของลูกกอล์ฟที่เราตีไป
ดูรายละเอียด

หลุม(Hole)

คือคัพหรือสนามกอล์ฟโดยรวม
ดูรายละเอียด

ออนเนอร์(Honor)

ผู้เล่นที่จะเริ่มตีลูกจากทีอิ้งกราวน์เป็นคนแรกในสนามกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

อันเดอร์รีแพร์(Under Repair)

เขตพื้นที่ซ่อมภายในสนามกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

อัพไรท์(Upright)

ในตอนที่สวิงในการตีกอล์ฟ ระนาบแกว่งสูงกว่าปกติ
ดูรายละเอียด

อัลเพลเอเบิ้ล(Unplayable)

มาตรการช่วยเหลืออย่างหนึ่งในกฎการเล่นกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

อัลดูเลชั่น(Undulation)

ความสูงต่ำของสนามกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

อินคอร์ส( inside (pitch))

สนามกอล์ฟมีทั้งหมด18หลุม ใช้เรียกหลุมที่10-18ในครึ่งหลัง
ดูรายละเอียด

อินไซด์เอาท์(Inside-Out)

คือวงโคจรในการตีลูกกอล์ฟตั้งแต่จุดสูงสุดของวงสวิงไปจนถึงท่าจบสวิงเป็นแบบด้านในไปยังด้านนอก
ดูรายละเอียด

อิมแพค(Impact)

ช่วงจังหวะเวลาที่หน้าไม้โดนลูกกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

อีเวนพาร์(Even Par)

เวลาที่จบรอบการเล่นกอล์ฟแล้วตี72ครั้งแต่ทำคะแนนการตีบวกลบได้0
ดูรายละเอียด

เอ็กซ์โพลชั่น(Explosion)

ในด่านสิ่งกีดขวางแทนที่จะตีลูกกอล์ฟโดยตรงเลยแต่ให้ตีโดยทำการระเบิดทรายที่อยู่ตรงหน้าตอนที่ตีแทน
ดูรายละเอียด

เอดจ์(Edge)

เส้นบอกเขตของสนามกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

เอาท์ไซด์อิน(Outside-In)

คือวงโคจรในการตีลูกกอล์ฟตั้งแต่จุดสูงสุดของวงสวิงไปจนถึงท่าจบสวิงเป็นแบบด้านนอกเข้าสู่ด้านใน
ดูรายละเอียด

เอ้าท์คอร์สoutside (pitch)

สนามกอล์ฟมีทั้งหมด18หลุม ใช้เรียกหลุมที่1-9ในครึ่งแรก
ดูรายละเอียด

โอบี(OB)

เป็นคำย่อมาจากOut of Bound คือการที่ลูกกอล์ฟออกนอกเขตแดนที่ถูกกำหนดให้เล่น
ดูรายละเอียด

โอเวอร์(Over)

โอเวอร์สวิง เป็นท่าการสวิงที่สูงเกินความจำเป็นในการตีกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

ฮาร์ฟช็อต(Half Shot)

เป็นการตีลูกกอล์ฟโดยใช้วงสวิงที่สั้นโดยอยู่ระหว่าง9นาฬิการถึง3นาฬิกา
ดูรายละเอียด

ฮุด(Hook)

ลูกกอล์ฟที่ตีโค้งไปทางซ้าย
ดูรายละเอียด

โฮมรัน(Fly Over The Green)

ในการตีลูกหน้ากรีน คือการตีพลาดโดยการตีแรงเกินไปจนทำให้ลูกกอล์ฟกระเด็นออกไปไกล
ดูรายละเอียด

โฮล อิน วัน(Hole In One)

คือการตีลูกกอล์ฟลงหลุมเลยในครั้งแรกของแต่ละสนามกอล์ฟ
ดูรายละเอียด

โฮลเอาท์(Hole Out)

คือการทำให้ลูกกอล์ฟลงหลุม แล้วจบที่หลุมนั้น
ดูรายละเอียด

ไปด้านบนของเพจนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง:กอล์ฟ(วิกิพีเดียภาษาไทย)
 
บทความที่เกี่ยวข้อง:ประกาศเปิดGOLF MEETS THAILANDอย่างเป็นทางการ

Contact

กรุณาส่งความคิดเห็นและความต้องการของท่านเกี่ยวกับ GOLF MEETS ในลิงค์ด้านล่าง

Mail form