รวมคำศัพท์|GOLF MEETS ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาสนามกอล์ฟและข้อมูลกีฬากอล์ฟในประเทศไทย

GOLF MEETS THAILAND

GOLF MEETS THAILAND

Glossaryรวมคำศัพท์

กฎกอล์ฟฉบับปี 2023 ที่ใช้ประโยชน์ได้ทันที (General Area ตอนที่ ②)

กฎกอล์ฟฉบับปี 2023 ที่ใช้ประโยชน์ได้ทันที (General Area ตอนที่ ②)

กติกา/มารยาท

2024.01.18

General Area คือพื้นที่ตั้งแต่แท่นตั้งทีไปจนถึงกรีนและเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของหลุม มีกฎมากมายที่ต้องจดจำเนื่องจากมีปัญหามากมายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ขนาดใหญ่และเนื่องจากเป็นกีฬาที่ถูกขนานนามว่าเป็นกีฬาของสุภาพบุรุษ การปฏิบัติตามกฎจึงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเล่นให้ได้อย่างราบรื่น
ดังนั้นในครั้งนี้จึงจะมาแนะนำ 7 จุดสำคัญเกี่ยวกับกฎใน General Area ที่ต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว

【สารบัญ】
1.ถางหญ้าที่หลุดร่วงไม่หมดออก
2.เตะลูกกอล์ฟของตนเองในระหว่างการค้นหา
3.เตะลูกกอล์ฟของผู้เล่นคนอื่นในระหว่างการค้นหา
4.แคดดี้ของตนเองเตะลูกกอล์ฟ
5.หยิบลูกกอล์ฟของผู้เล่นคนอื่นขึ้นมาในระหว่างการค้นหา
6.เตะลูกกอล์ฟที่อยู่ในพื้นที่ซ่อมแซม
7.หยิบใบไม้ออกแล้วทำให้ลูกกอล์ฟเคลื่อนที่
8.สรุปในครั้งนี้

ถางหญ้าที่หลุดร่วงไม่หมดออก

[สถานการณ์] ด้านหน้ารอยหญ้าที่ถูกถางออก (Divot) ที่ลูกกอล์ฟหยุดอยู่ ยังมีหญ้าที่ถูกถางออกในระหว่างการตีติดอยู่กับผิวหน้าดินบางส่วน ผู้เล่นจึงทำการกำจัดออก

ปรับ 2 สโตรค เล่นต่อไปได้

[อธิบาย] หากหญ้าที่ถูกถางออกอยู่ในสภาพที่ยังติดอยู่กับผิวหน้าดินแม้เพียงเล็กน้อยจะไม่ถือว่าเป็นสิ่งกีดขวางที่หยิบออกได้ (Loose Impediment) จึงไม่สามารถกำจัดออกไปได้ ในกรณีนี้คือการทำผิดกฎ 「การแก้ไขไลน์ของลูกกอล์ฟ」 และจะได้รับโทษปรับ 2 สโตรค

เตะลูกกอล์ฟของตนเองในระหว่างการค้นหา

[สถานการณ์] ผู้เล่นเผลอเคะลูกกอล์ฟของตนเองในขณะที่กำลังค้นหาลูกกอล์ฟที่ตีเข้าไปในรัฟที่มีความสูง

ไม่มีโทษปรับ นำกลับไปไว้ที่ตำแหน่งเดิม

[อธิบาย] ตั้งแต่ปี 2019 ในกรณีที่ลูกกอล์ฟมีการเคลื่อนที่ในระหว่างการค้นหาโดยบังเอิญ (รวมถึงความสะเพร่า) จะไม่มีการปรับโทษ แต่จุดที่ต้องนำลูกกอล์ฟกลับไปไว้ที่ตำแหน่งยังเป็นไปตามกฎเดิม

เตะลูกกอล์ฟของผู้เล่นคนอื่นในระหว่างการค้นหา

[สถานการณ์] ผู้เล่นเผลอเตะลูกกอล์ฟของผู้เล่นคนอื่นในระหว่างการค้นหาโดยบังเอิญ

ไม่มีโทษปรับ นำกลับไปไว้ที่ตำแหน่งเดิม

[อธิบาย] จะไม่มีโทษปรับหากตัวผู้เล่นเอง แคดดี้และสิ่งของพกพาของผู้เล่นบังเอิญทำให้ลูกกอล์ฟของผู้เล่นคนอื่นเคลื่อนที่ ผู้ที่ทำให้ลูกกอล์ฟเคลื่อนที่ต้องนำลูกกอล์ฟกลับไปไว้ที่ตำแหน่งเดิมแล้วจึงค่อยเล่นช็อตต่อไป

แคดดี้ของตนเองเตะลูกกอล์ฟ

[สถานการณ์] แคดดี้ของผู้เล่นเผลอเตะลูกกอล์ฟของผู้เล่นเองโดยบังเอิญในระหว่างการค้นหาลูกกอล์ฟในรัฟที่มีความสูง

ไม่มีโทษปรับ นำกลับไปไว้ที่ตำแหน่งเดิม

[อธิบาย] ตั้งแต่ปี 2019 ในกรณีที่ลูกกอล์ฟมีการเคลื่อนที่ในระหว่างที่ผู้เล่นหรือแคดดี้กำลังค้นหาโดยบังเอิญ (รวมถึงความสะเพร่า) จะไม่มีการปรับโทษ แต่ต้องนำลูกกอล์ฟกลับไปไว้ที่ตำแหน่งเดิมไม่ต่างจากกฎเก่า

หยิบลูกกอล์ฟของผู้เล่นคนอื่นขึ้นมาในระหว่างการค้นหา

[สถานการณ์] ผู้เล่นพบลูกกอล์ฟที่คิดว่าเป็น Lost Ball ของใครบางคนในระหว่างการค้นหาลูกกอล์ฟของตนเอง แต่จริงๆแล้วลูกกอล์ฟนั้นเป็นของผู้เล่นคนอื่น

ไม่มีโทษปรับ นำกลับไปไว้ที่ตำแหน่งเดิม

[อธิบาย] แม้ว่าจะทำการเคลื่อนย้ายลูกกอล์ฟของผู้เล่นคนอื่นในระหว่างการค้นหาก็จะไม่มีโทษปรับและต้องนำลูกกอล์ฟที่หยิบขึ้นมากลับไปไว้ที่ตำแหน่งเดิม แต่หากทำการเล่นต่อจากจุดที่หยุดอยู่โดยไม่นำลูกกอล์ฟกลับไปไว้ที่ตำแหน่งเดิมก็จะได้รับการลงโทษตามปรกติ

เตะลูกกอล์ฟที่อยู่ในพื้นที่ซ่อมแซม

[สถานการณ์] ผู้เล่นเผลอเตะลูกกอล์ฟของตนเองในระหว่างการค้นหาลูกกอล์ฟของตนเองที่ตีเข้าไปในพื้นที่ซ่อมแซม

ไม่มีโทษปรับ กรณีไม่รับการผ่อนปรนในพื้นที่ซ่อมแซมให้นำกลับไปไว้ที่ตำแหน่งเดิม

[อธิบาย] ไม่มีบทลงโทษสำหรับการเคลื่อนย้ายลูกกอล์ฟโดยไม่ตั้งใจในระหว่างการค้นหาลูกกอล์ฟในพื้นที่ที่มีสภาพไม่ปรกติเช่น พื้นน้ำและพื้นที่ซ่อมแซมชั่วคราวหรือโพรงของสัตว์
ลูกกอล์ฟนี้สามารถรับการผ่อนปรนจากพื้นที่ซ่อมแซมโดยไม่มีโทษปรับ แต่หากไม่รับการผ่อนปรนและตีจากในพื้นที่ซ่อมแซมจะต้องนำลูกกอล์ฟกลับไปไว้ที่ตำแหน่งเดิม

หยิบใบไม้ออกแล้วทำให้ลูกกอล์ฟเคลื่อนที่

[สถานการณ์] ผู้เล่นหยิบใบไม้ที่ร่วงอยู่ข้างๆลูกกอล์ฟออกและทำให้ลูกกอล์ฟเคลื่อนที่

ปรับ 1 สโตรค นำกลับไปไว้ที่ตำแหน่งเดิม

[อธิบาย] ใบไม้ที่ร่วงอยู่ถือว่าเป็นสิ่งกีดขวางที่หยิบออกได้และสามารถกำจัดออกได้ทุกที่บนสนาม แต่ในกรณีที่สิ่งนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกกอล์ฟเคลื่อนที่จะได้รับโทษปรับ 1 สโตรคและต้องนำลูกกอล์ฟกลับไปไว้ที่ตำแหน่งเดิม

สรุปในครั้งนี้

ในคอลัมน์นี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับกฎของ General Area เพิ่มเติมอีก 7 ข้อ พอจะมีประโยชน์บ้างหรือไม่
อาจมองดูเหมือนยาก แต่ในกรณีที่คุณสัมผัสลูกกอล์ฟในช่วงเวลาอื่นที่ไม่ใช่เวลาที่ทำการตีหรือทำให้ลูกกอล์ฟเคลื่อนที่ ก่อนอื่นให้คุณรายงานกับผู้เล่นที่กำลังออกรอบด้วยกันก่อน
หากถูกตรวจพบในภายหลังจะได้รับโทษที่หนักขึ้น
มาปฏิบัติตามกฎและสนุกกับการเล่นกอล์ฟไปจนจบเกมกันเถอะ

บทความที่เกี่ยวข้อง:กฎกอล์ฟฉบับปี 2023 ที่ใช้ประโยชน์ได้ทันที (General Area ตอนที่①)
 
บทความที่เกี่ยวข้อง:เพจรวบรวมคำศัพท์กอล์ฟ

Contact

กรุณาส่งความคิดเห็นและความต้องการของท่านเกี่ยวกับ GOLF MEETS ในลิงค์ด้านล่าง

Mail form