รวมคำศัพท์|GOLF MEETS ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาสนามกอล์ฟและข้อมูลกีฬากอล์ฟในประเทศไทย

GOLF MEETS THAILAND

GOLF MEETS THAILAND

Glossaryรวมคำศัพท์

กฎกอล์ฟฉบับปี 2023 ที่ใช้ประโยชน์ได้ทันที (General Area ตอนที่ ③)

กฎกอล์ฟฉบับปี 2023 ที่ใช้ประโยชน์ได้ทันที (General Area ตอนที่ ③)

กติกา/มารยาท

2024.02.08

General Area มีขอบเขตตั้งแต่แท่นตั้งทีไปจนถึงกรีน เดิมทีถูกเรียกว่า Through the green แต่ในปี 2019 เมื่อมีการแก้ไขกฎกอล์ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น General Area และเนื่องจากบริเวณของพื้นที่ที่รองรับมีความกว้างจึงมีกฎมากมายที่ผู้เล่นต้องทำความเข้าใจ
ดังนั้นในบทความนี้จึงจะมาแนะนำจุดสำคัญของกฎของ General Area ต่อเนื่องจากบทความก่อนหน้านี้ มาเรียนรู้กฎและตั้งเป้าหมายให้ได้คะแนนที่สูงขึ้นกันเถอะ

【สารบัญ】
1.ตั้งท่าแล้วลูกกอล์ฟเคลื่อนที่
2.ตั้งท่าแล้วลูกกอล์ฟสั่น
3.ซ้อมสวิงแล้วลูกกอล์ฟเคลื่อนที่
4.ตีลูกกอล์ฟที่เคลื่อนที่เนื่องจากลมในระหว่างการแบ็คสวิง
5.ผู้เล่นตีลูกกอล์ฟโดนตัวเอง
6.ตีลูกกอล์ฟเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของแคดดี้
7.ตีลูกกอล์ฟโดนแคดดี้ของผู้เล่นเองและออก OB
8.สรุปในครั้งนี้

ตั้งท่าแล้วลูกกอล์ฟเคลื่อนที่

[สถานการณ์] เมื่อวางฐานไม้กอล์ฟลงบนพื้นหลังลูกกอล์ฟที่ตกอยู่ในรัฟแล้วลูกกอล์ฟเกิดการเคลื่อนที่เล็กน้อยทั้งๆที่ไม้กอล์ฟไม่ได้สัมผัสกับลูกกอล์ฟ

ปรับ 1 สโตรค นำกลับไปไว้ที่ตำแหน่งเดิม

[อธิบาย] ได้รับโทษปรับ 1 สโตรค เนื่องจากถูกมองว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกกอล์ฟเคลื่อนที่ แต่หากกรณีเช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นบนกรีนจะไม่มีโทษปรับและให้นำลูกกอล์ฟกลับไปไว้ยังตำแหน่งเดิม

ตั้งท่าแล้วลูกกอล์ฟสั่น

[สถานการณ์] เมื่อทำการตั้งท่าหน้าไม้ดันไปสัมผัสโดนลูกกอล์ฟเบาๆ ทำให้ลูกกอล์ฟสั่นแต่ไม่กลิ้ง

ไม่มีโทษปรับ เล่นต่อไปได้

[อธิบาย] เดิมที หากผู้เล่นจงใจสัมผัสลูกกอล์ฟจะมีโทษปรับ 1 สโตรค แต่ในขณะทำการตั้งท่าถือเป็นข้อยกเว้น นอกจากนี้ หากลูกกอล์ฟมีการเคลื่อนที่ก็จะถูกปรับ 1 สโตรค แต่ในกรณีที่ลูกกอล์ฟเพียงแค่เกิดการสั่น (จุดศูนย์ถ่วงไม่มีการเคลื่อนที่) จะไม่มีการปรับโทษเพราะไม่ถือว่าลูกกอล์ฟมีการเคลื่อนที่

ซ้อมสวิงแล้วลูกกอล์ฟเคลื่อนที่

[สถานการณ์] เมื่อผู้เล่นซ้อมสวิงใกล้ๆลูกกอล์ฟ หัวไม้ดันปัดไปโดนลูกกอล์ฟเบาๆและทำให้ลูกกอล์ฟเคลื่อนที่

ปรับ 1 สโตรค นำกลับไปไว้ที่ตำแหน่งเดิม

[อธิบาย] แม้ว่าผู้เล่นจะเหวี่ยงไม้กอล์ฟโดยตั้งใจแค่ซ้อมสวิง แต่ในกรณีนี้เป็นการทำให้ลูกกอล์ฟที่อยู่ในการเล่นเคลื่อนที่จึงมีโทษปรับ 1 สโตรค นำลูกกอล์ฟกลับไปไว้ที่ตำแหน่งเดิมและเล่นต่อ

ตีลูกกอล์ฟที่เคลื่อนที่เนื่องจากลมในระหว่างการแบ็คสวิง

[สถานการณ์] หลังจากเริ่มแบ็คสวิง ลูกกอล์ฟเคลื่อนที่เล็กน้อยเนื่องจากลม แต่ผู้เล่นไม่สามารถหยุดสวิงได้จึงตีต่อไปทั้งอย่างนั้น

ไม่มีโทษปรับ เล่นต่อไปได้

[อธิบาย] บนสนามไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด จะไม่มีโทษปรับหากทราบแน่ชัดว่าลูกกอล์ฟที่อยู่ในการเล่นถูกทำให้เคลื่อนทีด้วยลม

ผู้เล่นตีลูกกอล์ฟโดนตัวเอง

[สถานการณ์] เมื่อตีลูกกอล์ฟที่เข้าไปในป่า ลูกกอล์ฟกระทบกับต้นไม้ที่อยู่ด้านหน้าและกระดอนกลับมาโดนตัวผู้เล่นเอง

ไม่มีโทษปรับ เล่นช็อตต่อไปจากจุดที่ลูกกอล์ฟหยุด

[อธิบาย] ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 จะไม่มีโทษปรับในกรณีที่ลูกกอล์ฟของผู้เล่นบังเอิญไปโดนตัวผู้เล่นเอง แคดดี้ของผู้เล่นหรือสิ่งของพกพา แต่ช็อตต่อไปจะต้องเล่นจากตำแหน่งที่ลูกกอล์ฟหยุด

ตีลูกกอล์ฟเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของแคดดี้

[สถานการณ์] ลูกกอล์ฟที่ผู้เล่นตีกระแทกเข้ากับต้นไม้และกระดอนขึ้นและบังเอิญพุ่งเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของแคดดี้

ไม่มีโทษปรับ ดรอปลูกกอล์ฟตรงจุดที่ลูกกอล์ฟพุ่งเข้าไป

[อธิบาย] ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 จะไม่มีการลงโทษ ในกรณีนี้ควรดรอปลูกกอล์ฟให้ใกล้ด้านล่างของตำแหน่งที่แคดดี้อยู่ในช่วงเวลาที่ลูกกอล์ฟพุ่งเข้าไปในกระเป๋าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ จะไม่มีการลงโทษหากลูกกอล์ฟไปโดนแคดดี้ที่เฝ้าธงโดยไม่ตั้งใจ

ตีลูกกอล์ฟโดนแคดดี้ของผู้เล่นเองและออก OB

[สถานการณ์] ลูกกอล์ฟที่ผู้เล่นตีโดนแคดดี้และเปลี่ยนทิศทางและโชคไม่ดีที่ลูกพุ่งเข้าไปในเขต OB

ปรับ 1 สโตรคนำกลับไปไว้ที่ตำแหน่งก่อนหน้าและตีใหม่อีกครั้ง

[อธิบาย] ตั้งแต่ปี 2019 ไม่มีการปรับโทษแม้ว่าลูกกอล์ฟที่ผู้เล่นตีจะไปโดนกับร่างการของผู้เล่นเองหรือร่างกายของแคดดี้และสิ่งของพกพา ดังนั้นในกรณีนี้จะถูกปรับเพียง 1 สโตรคสำหรับการตีออก OB และตีใหม่อีกครั้งจากตำแหน่งก่อนหน้า

สรุปในครั้งนี้

ในคอลัมน์นี้ได้นำเสนอกฎ 7 ข้อของ General Area เช่นกรณีที่ลูกกอล์ฟเคลื่อนที่โดยบังเอิญหรือกรณีที่ลูกกอล์ฟโดนแคดดี้ ฯลฯ ไปแล้ว พอจะมีประโยชน์บ้างหรือไม่
เมื่อเล่นกอล์ฟท่ามกลางธรรมชาติก็มีโอกาสที่ลูกกอล์ฟจะเคลื่อนที่โดยไม่คาดคิดดังที่ได้นำเสนอไปแล้วในครั้งนี้ มีกฎที่ชัดเจนในการจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้นโปรดลองเล่นหลังจากที่ได้ทำความเข้าใจประเด็นสำคัญที่ได้แนะนำไปแล้วในครั้งนี้
ด้วยการปฏิบัติตามกฎและเล่นกอล์ฟด้วยความสนุกสนาน ทักษะการเล่นกอล์ฟของคุณจะพัฒนาขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

บทความที่เกี่ยวข้อง:กฎกอล์ฟฉบับปี 2023 ที่ใช้ประโยชน์ได้ทันที (General Area ตอนที่ ②)

 
บทความที่เกี่ยวข้อง:เพจรวบรวมคำศัพท์กอล์ฟ

Contact

กรุณาส่งความคิดเห็นและความต้องการของท่านเกี่ยวกับ GOLF MEETS ในลิงค์ด้านล่าง

Mail form